Program

  

Okvirni program

 

Četrtek, 11. oktober 2018


Thursday, October 12th 2018


8:30     Sprejem udeležencev v hotelu Plesnik

9:30     Otvoritev posvetovanja

- Pozdrav predsednika organizacijskega odbora
- Nagovor predsednika SDR

8:30   Registration of participants in hotel Plesnik

9:30   Opening of the Conference

- Word from the chairman of the organizing committee
- Speech from president of Lighting engineering society of Slovenia 

10:00    Vabljena predavanja

10:00    Invited lecturesFrank Wieland Roedel, 
OSRAM / Siteco Beleuchtungstechnik GmbH: Kaj lahko danes pričakujemo od visokozmogljive 2000 W LED svetilke? (predstavitev

Miha RočnikPhlips LightingClearField LED svetilka za cestno razsvetljavo (predstavitev

Matej B. Kobav, UL FE, Izdelava opreme za opazovanje flikerja in eksperiment (predstavitev(članek)

Andrej ORGULANUM FERI, Primeri pojava flikerja pri obnovi razsvetljave z LED svetilkami (predstavitev

 

 

11:20     Komercialna predstavitev

11:20    A word from our sponsor

 

11:30     Odmor


 

11:30    Coffee break

12:00    Vabljena predavanja

12:00    Invited lectures


Matej B. KobavUL FE, FprEN 17037:2018 Nov standard o dnevni svetlobi - revolucija ali evolucija za načrtovanje?   (predstavitev)

Katja Malovrh Rebec, ZAG: Načrtovanje dnevne svetlobe v BIM tehnologiji

Tomaž NovljanUL FA, Študija osvetljenosti Plečnikove cerkve v Šiški (predstavitev

Grega Bizjak, UL FE, Predstavitev knjige "Razsvetljava"

Debata: Ali knjigo razširimo in ponudimo kot SDR priročnik?


13:20     Komercialna predstavitev


13:20    A word from our sponsor


 

13:30     Kosilo


 

13:30     Lunch


14:30     Predstavitev prispevkov 


14:30    Presentation of papers

Doris Kokalj et. al., Biotehniška fakulteta: Vpliv valovne dolžine svetlobe na tvorbo bioaktivnih komponent v sadju 

Marjeta Zupančič, Sonce Senca, Biološko aktivna razsvetljava v praksi - primer izvedenega objekta (predstavitev

Marta Klanjšek Gunde, KI, Svetloba v tehnoloških procesih (povzetek članke


16:00     Odmor

16:00    Coffee break

16:30     Občni zbor

16:30    Anual assembly

18:00     Družabni dogodek

18:00    Social Event

20:00     Večerja 

20:00    Gala Dinner 

Z nami bo glasbena skupina MIJAV


 

Okvirni program

 

Petek, 12. oktober 2018

Friday, October 12th 2018 

 

10:00     Predstavitev prispevkov 


 

10:00     Presentation of papers 

Grega Bizjak, UL FEVpliv svetlobnega vira na točnost meritve osvetljenosti (predstavitev

Andrej ORGULAN, UM FERI, Vplivi Razsvetljave na okolje (predstavitev

 

11:10     Komercialna predstavitev - Vip virant (predstavitev

11:10    A word from our sponsor - Vip virant (predstavitev

 

11:20      Odmor


 

11:20     Coffee break


11:50      Predstavitev prispevkov

11:50     Presentation of papers


Matej B. Kobav
UL FE, Preverjanje delovnega okolja po standardu SIST EN 12464?  (predstavitev)


13:00     Komercialna predstavitev

13:00    A word from our sponsor

13:10     Zaključek posvetovanja

13:10    Official closing of the conference


13:20     Kosilo


13:20     Lunch