Občni zbor 2018

Kandidatura (povezava do obrazca)

 

VABILO

V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v 

četrtek, dne 11. oktobra 2018 ob 16:30

v prostorih hotela Plesnik v Logarski dolini v okviru 26. mednarodnega posvetovanja

Razsvetljava 2018.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov zbora

3. Pozdrav gostov

4. Poročila:

- predsednika SDR

- blagajnika in tajnika SDR

- nadzorni odbor

- častnega razsodišča

- predsednika SNK

5. Razprava po poročilih

6. Razrešnica organov SDR in SNK

7. Program dela za mandatno obdobje 2018-2020

8. Volitve novih članov SDR in SNK

9. Razno

 

Želite kandidirati za katero funkcijo v SDR? Prijavite se TUKAJ

 

Predsednica SDR

Marta Klanjšek Gunde