O nas

Slovensko društvo za razsvetljavo - SDR je prostovoljno samostojno nepridobitno strokovno in znanstveno društvo za tehniko razsvetljave in videnja v teoriji in praksi, ki jo vsestransko podpira. Društvo deluje na območju Republike Slovenije in je pravna oseba zasebnega prava. 

 


SDR je član

EZS Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS)
 

 

Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije (ZITS)

 

 CIE

 

 

CIE - Commission Internationale de l'Éclairage- CIE

 Javna razsvetljava d.d.

 

 

GTB

   

 

 Javna razsvetljava d.d. SDR je pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) registrirano kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. 

 

 

 

V društvo se lahko včlani vsak, ki deluje profesionalno na področju razsvetljave ali svetlobne tehnike, ali pa ga ta tematika preprosto zanima. 

Članstvo v društvu za fizične osebe se prične z izpolnjeno spletno prijavnico ali prijavnico (pdf dokument) in plačano članarino.

Prijavnico izpolnite in jo pošljite po elektronski pošti na naslov matej.kobav@ fe.uni-lj.si, uporabite telefaks (01/47 68 289) ali navadno pošto in jo pošljite na naslov:

SDR
Tržaška 25
1000 Ljubljana 

Če bi pa vaše podjetje želelo postati "kolektivni član" - DONATOR, pa je najbolje, da se obrnete na tajnika društva:

Matej B. Kobav:

01/47 68 759