Strokovna predavanja SDR

20. aprila 2016 ob 18:00,

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana

BIOLOŠKO AKTIVNA RAZSVETLJAVA, predavatelj prof. dr. Grega Bizjak.

Po predavanju bo sproščena diskusija ob  piškotih in soku.

Kratek povzetek

Sonce je svetlobni vir, ki nas spremlja od naših začetkov in ki smo se mu idealno prilagodili. Dinamika sončne oziroma dnevne svetlobe pa ne omogoča samo ustreznega delovanja našega vida ampak preko sinhronizacije naše notranje ure in izločanja hormonov vpliva na delovanje našega celotnega telesa. Torej lahko govorimo o biološko aktivni razsvetljavi.

Ker pa sonce ni na voljo 24 ur na dan, smo že zelo zgodaj začeli razvijati in uporabljati umetne svetlobne vire. Kljub želji posnemati sonce, smo pri razsvetljavi skozi stoletja zasledovali predvsem čim lažjo uporabo in energetsko učinkovitost kot funkcionalnost pa samo omogočanje ustrezne vidne sposobnosti. Notranja razsvetljava z umetno svetlobo je zato danes biološko neaktivna razsvetljava.

Šele v zadnjem času gredo raziskave v smeri biološko aktivne razsvetljave. Res pa je tudi, da svetlobna tehnika do nedavnega niti ni omogočala velike dinamičnosti razsvetljave in da smo šele z tehnološko zrelostjo močnostnih svetlečih diod (LED) dobili ustrezne tehnične rešitve. Trenutno aktualno vprašanje je torej, kako te tehnološke rešitve uporabiti v prid človeštva. 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na