Posvetovanje 2018

ŠESTINDVAJSETO MEDNARODNO POSVETOVANJE
TWENTYSIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 

RAZSVETLJAVA 2018
LIGHTING ENGINEERING 2018

11. in 12. oktober 2018, hotel Plesnik, Logarska dolina

Call for papers

 

Predavanja bodo imeli tudi:

prof. dr. marta Klanjšek Gunde

dr. Katja Malovrh Rebec

Matjeta Zupančič

doc. dr. Matej B. Kobav

 

 

Glavna tematika

Svetloba

 

Spremljajoče tematike

Sodobni svetlobni viri 

Telemanagement

Regulacije in krmiljenje

Prihranki električne energije

Optimizacija vodenja razsvetljave

 

NOVO!!! Udeleženci, ki bodo pripravili članek (skladno z navodili), ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo brezplačno kotizacijo! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!