Kotizacija

Vse cene so z DDV! 

Član Slovenskega društva za razsvetljavo

SDR Member

Cena/Price
(prijave do 3. oktobra 2018)

(Registration before October 3rd 2018)

Cena/Price
(prijave po 3. oktobru 2018)

(Registration after October 3rd 2018)

 

1. dan (kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 1 (lunch, dinner, coffee break, proceedings)  

  200 EUR


 230 EUR

2. dan (kosilo, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 2 (lunch, coffee break, proceedings)

 

 130 EUR  160 EUR

1. in 2. dan brez spanja

Day 1 and 2 without accomodation 

 

  240 EUR   270 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Hotelu Plesnik****

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Hotel Plesnik****

 

  340 EUR   370 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Hotelu Plesnik****

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Hotel Plesnik****

 

  320 EUR   350 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Vili Palenk***

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Vila Palenk***

 

  320 EUR   350 EUR
1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Vili Palenk***

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Vila Palenk***

 

 310 EUR   340 EUR 
     

Nečlan Slovenskega društva za razsvetljavo

Not a SDR Member

Cena/Price
(prijave do 3. oktobra 2018)

(Registration before October 3rd 2018)

 

Cena/Price
(prijave po 3. oktobru 2018)

(Registration after October 3rd 2018)

 

1. dan (kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 1 (lunch, dinner, coffee break, proceedings)  

 

 235 EUR  265 EUR

2. dan (kosilo, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 2 (lunch, coffee break, proceedings)

 

 165 EUR  195 EUR

1. in 2. dan brez spanja

Day 1 and 2 without accomodation 

 

  275 EUR   305 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Hotelu Plesnik****

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Hotel Plesnik****

 

  375 EUR   405 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Hotelu Plesnik****

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Hotel Plesnik****

 

  355 EUR   385 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Vili Palenk***

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Vila Palenk***

 

  355 EUR   385 EUR
1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Vili Palenk***

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Vila Palenk***

  345 EUR   375 EUR 
     

Ostalo/Other fees

   
     

Študent / Študentka 

(kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

Student 

(lunch, dinner, coffee break, proceedings)

 50 EUR   80 EUR
     

Spremljevalec / Spremljevalka

(2x kosilo, večerja, nočitev z zajtrkom v 2-posteljni sobi v v Hotelu Plesnik****)

Accompanying persons

(2x lunch, dinner, accommodation (B&B) in a double room in v Hotel Plesnik****)

210 EUR  240 EUR
     

 

V primeru odjave udeležbe do 1. oktobra 2018, vam vrnemo celotno kotizacijo. Za odjavo med 1. in 6. oktobrom 2018 vam zaračunamo stroške organizacije v pavšalnem znesku 70 EUR. Če se na posvetovanje prijavite, a se ga ne udeležite (brez odjave) ali če se odjavite po 9. oktobru 2018, vam zaračunamo celoten znesek.


Celoten znesek nakažite na račun SDR pri Novi KB Maribor štev. SI56 0417 3000 0689 282 s pripisom Priimek/R2018 najkasneje do 9.10.2018!

 

Udeleženci, ki bodo pripravili članek, ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo brezplačno kotizacijo! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!