Posvetovanje 2005

ŠTIRINAJSTO MEDNARODNO POSVETOVANJE
FOURTEENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 

RAZSVETLJAVA 2005       
LIGHTING ENGINEERING 2005

 

13. – 14. oktober 2005, Hotel Jama Postojna

 

ZBORNIK (za branje potrebujete pdf reader)

 

Galerija 1       Galerija 2       Galerija 3       Galerija 4       Galerija 5       Galerija 6     Galerija 7

 


 

 

 

Četrtek, 13. oktober 2005

Thursday, 13rd October 2005

9:00 Sprejem udeležencev v Hotelu Jama, Postojna Registration of participants in Jama Hotel in Postojna
9:30 Otvoritev posvetovanja Opening of the Conference
9.45

Vabljeno predavanje

 • Raša Urbas, Naravoslovnotehniška fakulteta: Vplivi ultravijoličnega sevanja

Invited paper

Raša Urbas, Naravoslovnotehniška fakulteta: Influence of UV radiation

10:15

Predstavitev prispevkov

 • Borut Bernat, Ekosij d.o.o.: Sistem zbiranja in reciklaže odsluženih sijalk,
 • Tomaž Novljan, Fakulteta za arhitekturo: Svetloba v "podzemlju",
 • Matej B. Kobav: Fakulteta za elektrotehniko: Določanje CIE tipa neba na podlagi meritev porazdelitve svetlosti,

Presentation of papers

 • Borut Bernat, Ekosij d.o.o.: System of collecting and recycling of used HID lamps.
 • Tomaž Novljan, Fakulteta za arhitekturo: Light in "underground",
 • Matej B. Kobav: Fakulteta za elektrotehniko: Defining CIE sky type based on measured sky luminance distribution,
11:00

Predstavitev novosti proizvajalcev

 • Miran Jamšek, Boštjan Kert, MTS International d.o.o.: LOGICA  - svetilke in sistem rokovanja in nadzora varnostne in splošne razsvetljave,
 • Aleš Naglič, Philips Slovenija: Philips Lighting – novosti,
 • Nenad Jovovič: Intra d.o.o.: Novi DWL-ji: Nitor, Narro
 • Mihael Garibaldi, GE: Novosti v proizvodnem programu GE
Presentation of manufacturers novelties
 • Miran Jamšek, Boštjan Kert, MTS International d.o.o.: LOGICA - luminaries and management of emergency and ordinary lighting,
 • Aleš Naglič, Philips Slovenija: Philips Lighting – novelties,
 • Nenad Jovovič: Intra d.o.o.: New DWLs: Nitor, Narro
 • Mihael Garibaldi, GE: Novelties in GE program
11:40 Odmor Coffee break
12:00 Predstavitev vsebine prenovljenih priporočil SDR za zunanjo razsvetljavo Presentation of the index of renewed recommendations on outdoor lighting
12:10

Predstavitev prispevkov

 • Karin Košak, Naravoslovnotehniška fakulteta: Projekti osvetlitve mesta Ljubljane
 • Herman Mikuž, Tomaž Zwitter, Fakulteta za matematiko in fiziko: Širjenje umetne svetlobe v atmosferi in vpliv na svetlobno onesnaženje nočnega neba, s primeri iz Slovenije,
 • Andrej Mohar, Ustvarjalno astronomsko društvo: Svetlobno onesnaževanje, bleščanje in primerjalne meritve,
 • Marko Bizjak, Javna razsvetljava d.d.: Zunanja razsvetljava - pregled in usmeritve za prihodnost,

Presentation of papers

 • Karin Košak, Naravoslovnotehniška fakulteta: The city of Ljubljana lighting projects
 • Herman Mikuž, Tomaž Zwitter, Fakulteta za matematiko in fiziko: The propagation of artificial light in the atmosphere and its influence on light pollution of the night sky. Examples from Slovenia,
 • Andrej Mohar, Ustvarjalno astronomsko društvo: Light pollution, glare and comparable measurements,
 • Marko Bizjak, Javna razsvetljava d.d.: Outdoor lighting – overview and guidelines for future,
 13:45  Predstavitev novosti proizvajalcev
 • Aleš Filipič, Siteco d.o.o.: Novi CX z izbočenim steklom
 Presentation of manufacturers novelties
 •  Aleš Filipič, Siteco d.o.o.: New CX
 14:30  Kosilo  Lunch
 16:30  Družabni del  Social event
 19:30  Slavnostna večerja  Dinner
     

 

 

petek, 14. oktober 2005

Friday, 14th October 2005

9:30 Predstavitev dela v CIE Presentation of work in CIE
10:00 Letni občni zbor SDR Annual Assembly of the SDR
11:15 Odmor Coffee break
11:30 Predstavitev plakatov in izdelkov študentov
 • Lučka Slatner: Cubis (plakat(jpg)  predstavitev(ppt))
 • Tomaž Bastar: Zmanjšanje porabe energije za razsvetljavo v poslovnih stavbah
 • Mitja Prelovšek: Detektorji
 • Andrej Ovca, Borut Andrejaš, Valentina Verbek: Osvetljenost študijskega mesta
 • Lučka Slatner: Cubis (poster(jpg)  presentation(ppt))
 • Tomaž Bastar: Zmanjšanje porabe energije za razsvetljavo v  poslovnih stavbah
 • Mitja Prelovšek: Detektorji
 • Andrej Ovca, Borut Andrejaš, Valentina Verbek: Illumination of the study place
13:30 Kosilo in razglasitev zmagovalcev ter podelitev nagrad Lunch and prize-giving ceremony
15:30 Srečanje članov društva po interesnih skupinah- divizijah CIE CIE SNK Division meetings
16:15 Zaključek posvetovanja Official closing of the conference

 


 

 

Študentski natečaj za

Svetilko

Kandidati si poljubno izberejo tipologijo svetilke:

Namembnost natečaja – idejni projekt SVETILKA je lahko namenjena za:

 • osvetljevanje interjerja
 • osvetljevanje eksterjerja

Kriteriji izbora so:

 • kvaliteta dizajna
 • izvedljivost
 • stopnja inovativnosti
 • izbor materialov
 • funkcionalnost
 • možnost uporabe
 • ergonomija
 • prijaznost okolju

Najboljši trije projekti  bodo nagrajeni z nagradami v vrednosti:

 • 1. nagrada: 200.000 SIT
 • 2. nagrada:   80.000 SIT
 • 3. nagrada:   50.000 SIT

Študentski natečaj za

Študijo z področja - svetloba in okolje

Kandidati si poljubno izberejo temo iz področja:

 1. Arhitekture
  Prikazati konceptualno rešitev, ki s svojim predlogom prinaša pozitivno spremembo ustaljenih bivanjskih navad in nove pobude na temo svetlobe v iskanju prostorskih rešitev
 2. Elektrotehnike
  Kriterij za najboljšo nalogo je predstaviti rešitev, ki se osredotoča na energijsko varčnost ob izkoriščanju novih tehnologij in principov razsvetljave ( elektronika, Led …. ).
 3. Zdravja
  Kriterij za najboljšo nalogo je predstaviti elaborat sestavljen iz analize in opredeljene pobude za izboljšavo  osvetlitve, vštevši ergonomsko primernost ali posebne potrebe uporabnikov.
 4. Tekstilna tehnologija - dizajn
  Kriterij za najboljšo nalogo je predstaviti rešitev uporabe novih materialov, inovativnih oblik v alternativni razsvetljavi.

Najboljši projekt za posamezno temo bo nagrajen z nagrado  v vrednosti 50.000 SIT.

 

Za predstavitev projekta  vsak udeleženec natečaja pripravi poster  v velikosti 100x70cm in do 5 minutno multimedijsko predstavitev, ki jo je treba dostaviti 14.10.2005 do 10h vodji marketinga Maruši Rebernik – v  preddverje Konferenčne dvorane Hotela Jama v  Postojni, kjer bo potekalo štirinajsto mednarodno posvetovanje Slovenskega društva za razsvetljavo, na temo Svetloba in okolje.

Projekte lahko pošljete tudi na naslov Intra lighting d.o.o., Miren 137/B, 5291 Miren ali na elektronski naslov

– Dimitrij Živec dir. Razvoja do 11.10.2005.

Podelitev nagrad in priznanj zmagovalcem bo ob 13:30 v sklopu kosila.