Posvetovanje 2021

DEVETINDVAJSETO MEDNARODNO POSVETOVANJE
TWENTYNINETH INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 

RAZSVETLJAVA 2021
LIGHTING ENGINEERING 2021

7. in 8. oktober 2021, Hotel Casino Venko (Dobrovo v Brdih)

 

Svetloba

 

Spremljajoče tematike:

Sodobni svetlobni viri 

Telemanagement

Regulacije in krmiljenje

Prihranki električne energije

Optimizacija vodenja razsvetljave

 

 

Udeleženci, ki bodo pripravili članek (skladno z navodili), ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo brezplačno kotizacijo (brez spanja)! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!