Program

Okvirni program

 

Četrtek, 7. oktober 2021

 

8:30     Sprejem udeležencev

9:45     Otvoritev posvetovanja

 

10:00    Predstavitev prispevkov 

 

Grega Bizjak, FE Uni Ljubljana: Integrativna razsvetljava; nova spoznanja na tem področju  (predstavitev)

Jaka Potočnik, FGG Uni Ljubljana: Vpliv odsevnosti zidov in presevnosti zasteklitev na cirkadiani potencial dnevne svetlobe vzorčne pisarne (predstavitev)

Peter Zelnik, MTSI d.o.o.: Ocena vrednosti slovenskega tržišča razsvetljave 2020

 

11:25     Komercialna predstavitev


 

11:30     Odmor


 

12:00    Predstavitev prispevkov 


 

Matic Markovič, FERI Uni Maribor: Izdelavo merilnega sistema za fotometrične meritev svetlobnih virov (online) (predstavitev)

Matic Markovič, FERI Uni Maribor: Pregled električnih in fotometričnih lastnosti LED sijalk (online) (predstavitev)

Matej B. Kobav, FE Uni Ljubljana: Problem virov/svetilk z nehomogeno svetlostjo svetle površine – definicija svetle površine v LDT datoteki (predstavitev)

 

 

13:20     Kosilo


 

 


14:30     Predstavitev prispevkov 


 

Rok Mokorel, Igra svetlobe: Uvedba nove energijske nalepke za svetilke in svetlobne vire (predstavitev)

Matija Čeligoj, JRL d.o.o.: Svetlobne rešitve za manjše športne objekte  (predstavitev)

Lanlan Wei, FE Uni Ljubljana: Študija odvisnosti hitrosti vozil od osvetljenosti cest  (predstavitev)

Matej B. Kobav, FE Uni Ljubljana: Predstvaitev eksperimenta cestne razsvetljave  (predstavitev)

 

15:30     Odmor

 

16:00     Občni zbor (predstavitev)

 

17:00     Družabni dogodek

 

20:00     Večerja 

 

 

 

Okvirni program

 

Petek, 8. oktober 2021

 

 

10:00     Predstavitev prispevkov 


 

 

Marc Juarez, Seoul Seminconductors Europe GmbH: Horticulture lighting (Online – ENG) 

Nataša Grlj, HELLA Saturnus Slovenija d.o.o.: Svetlobni trendi v avtomobilski industriji (online)  (predstavitev)

Katja Rebec Malovrh, ZAG: Digitalizacija svetlobe v stavbah: izzivi BIM, kako pomaga IoT in kaj to pomeni za ljudi in okolje  (predstavitev)

Amar Bičo, Javna razsvetljava d.d.: Meritve prehodov za pešce (online)

Marko Cartl, Elkosun d.o.o.: Primer dobre prakse uporabe naprednih rešitev javne razsvetljave v urbanem okolju

Janja Dolenc, FE Uni LjubljanaPredstavitev izobraževanja o pametnih omrežjih  (predstavitev)

Rebeka Strgar, Tehnološki Park: Why might haem be a good target for SARS-CoV-2?  (predstavitev)

11:50      Odmor


 

 


12:30      Okrogla miza: Izjava SDR in predstavitev dela odbora "Neželeni učinki razsvetljave"

IZJAVA SDR (predstavitev)

Aleš Šubic  (predstavitev)

Primož Zorn (predstavitev)

Jure Korenjak (predstavitev)

Marko Bizjak; samo pripombe na izjavo (predstavitev)

 

13:30     Zaključek posvetovanja

 


13:35     Kosilo