Občni zbor

VABILO

V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v 

četrtek, dne 7. oktobra 2021 ob 16:00

v prostorih hotela Venko v okviru 29. mednarodnega posvetovanja

Razsvetljava 2021.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov zbora

3. Pozdrav gostov

4. Poročila:

- predsednika SDR

- blagajnika in tajnika SDR

- nadzorni odbor

- častnega razsodišča

- predsednika SNK

5. Razprava po poročilih

6. Razno

 

Predsednik SDR

Peter Zelnik