Kotizacija

 

SDR ni zavezanec za DDV!

Član Slovenskega društva

za razsvetljavo

Cena/Price
(prijave do 1. oktobra 2021)

Cena/Price
(prijave po 1. oktobru 2021)

1. in 2. dan brez spanja

  190 EUR   220 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi

  280 EUR   310 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi 

  250 EUR   280 EUR
1. in 2. dan on-line dostop (MS Teams) 60 EUR 90 EUR

 

Nečlan Slovenskega društva

za razsvetljavo

Cena/Price
(prijave do 1. oktobra 2021)

Cena/Price
(prijave po 1. oktobru 2021)

1. in 2. dan brez spanja

  230 EUR   260 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi

  320 EUR   350 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi 

  290 EUR   320 EUR
1. in 2. dan on-line dostop (MS Teams) 100 EUR 130 EUR

 

     

Ostalo/Other fees

   
     

Študent / Študentka 

(kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

 

 50 EUR   80 EUR

 

V primeru odjave udeležbe do 20. septembra 2021, vam vrnemo celotno kotizacijo. Za odjavo med 21. in 30. septembrom 2021 vam zaračunamo stroške organizacije v pavšalnem znesku 70 EUR. Če se na posvetovanje prijavite, a se ga ne udeležite (brez pravočasne odjave) ali če se odjavite po 1. oktobru 2021, vam zaračunamo celoten znesek.


Celoten znesek nakažite na račun SDR pri Novi KB Maribor štev. SI56 0417 3000 0689 282 s pripisom Priimek/R2021 najkasneje do 6.10.2021!

 

Udeleženci, ki bodo pripravili članek, ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo brezplačno kotizacijo (brez spanja)! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!