Posvetovanja 2000

DEVETO MEDNARODNO POSVETOVANJE
NINTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 

RAZSVETLJAVA 2000
LIGHTING ENGINEERING 2000

 

12. – 13. oktober 2000, Lipica

 
Slike s komentarjem                    Slike brez komentarja

   

Slovensko društvo za razsvetljavo je v hotelu Maestozo organiziralo deveto mednarodno posvetovanje s sledečimi temami:

  • Inovacije v svetlobni tehniki - Bogdan Slek, Philips Lighting
  • Vpliv svetlobnega spektra sijalk na zaznavanje v cestni razsvetljavi – Stane Jeriček, Javna razsvetljava d.d. Ljubljana
  • Sistemi avtomatskega preizkušanja delovanja varnostne razsvetljave – Zoran Kert - MTS international. Maribor
  • Predstavitev priporočil za cestno razsvetljavo - Marko Bizjak, Javna razsvetljava d.d. Ljubljana
  • Mednarodna standardizacija na področju svetilk in z njimi povezane opreme – Stanko Eršte, Elektrokovina svetilke, Maribor
  • Predstavitev svetilke Window, ki je zmagala na evropskem natečaju - GE Lighting – Bojan Klančar


V okviru posvetovanja je bil tudi volilni občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, kakor tudi ogled podjetja Intra Lighting d.o.o. , Miren pri Novi Gorici.

V nadaljevanju je videti nekaj slikovnih utrinkov iz tega zelo zanimivega in poučnega posvetovanja. Zaradi odsotnosti avtorjev, (se opravičujeva) drugi - lepši dan druženja ni zabeležen.

tekst in slike: Miha Kacafura