Posvetovanje 2022

TRIDESETO MEDNARODNO POSVETOVANJE
THIRTIETH INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 

RAZSVETLJAVA 2022
LIGHTING ENGINEERING 2022

20. in 21. oktober 2022, Terme Dobrna 

 

Svetloba in mi

 

Spremljajoče tematike:

Sodobni svetlobni viri 

Telemanagement

Regulacije in krmiljenje

Prihranki električne energije

Optimizacija vodenja razsvetljave

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetovanju pridobijo 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Udeleženci, ki bodo pripravili članek (skladno z navodili), ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo brezplačno kotizacijo (brez spanja)! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!

 

Zlati sponzor

 

zumtobel

Srebrni sponzor

 

Sponzor