Kotizacija

SDR ni zavezanec za DDV! Vsi zneski so brez DDV!

Član Slovenskega društva

za razsvetljavo

Cena/Price
(prijave do 12. oktobra 2022)

Cena/Price
(prijave po 12. oktobru 2022)

1. in 2. dan brez spanja

  180 EUR   210 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi

  280 EUR   310 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi ali apartmaju

  260 EUR   290 EUR
1. in 2. dan on-line dostop (MS Teams) 90 EUR 90 EUR

 

Nečlan Slovenskega društva

za razsvetljavo

Cena/Price
(prijave do 12. oktobra 2022)

Cena/Price
(prijave po 12. oktobru 2022)

1. in 2. dan brez spanja

  220 EUR   250 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi

  320 EUR   350 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi ali apartmaju

  300 EUR   330 EUR
1. in 2. dan on-line dostop (MS Teams) 130 EUR 130 EUR

 

     

Ostalo/Other fees

Cena/Price
(prijave do 12. oktobra 2022) 
Cena/Price
(prijave po 12. oktobru 2022) 
     

Študent / Študentka 

(kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

 

 50 EUR   80 EUR

 

V primeru odjave udeležbe do 30. septembra 2022, vam vrnemo celotno kotizacijo. Za odjavo med 1. in 12. oktobrom 2022 vam zaračunamo stroške organizacije v pavšalnem znesku 70 EUR. Če se na posvetovanje prijavite, a se ga ne udeležite (brez pravočasne odjave) ali če se odjavite po 12. oktobru 2022, vam zaračunamo celoten znesek.


Celoten znesek nakažite na račun SDR pri Novi KB Maribor štev. SI56 0417 3000 0689 282 s pripisom Priimek/R2022 najkasneje do 18.10.2022!

 

Udeleženci, ki bodo pripravili članek, ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo brezplačno kotizacijo (brez spanja)! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!