Program

 

Okvirni program

 

Četrtek, 20. oktober 2022

 

8:30     Sprejem udeležencev

9:55     Otvoritev posvetovanja

10:00    Predstavitev prispevkov 

 

Igor Smrke, SIQ: ENEC Plus - Zahteve za zmogljivost svetilk  (predstavitev)

Jure Korenjak, Le-tehnika d.o.o.: Dinamično spremenljiva barvna temperature svetlobe ulične svetilke   (predstavitev)

Lamija Đino, UL FE: Umerjanje enote za svetlost    (predstavitev)

10:55     Komercialna predstavitev

 

11:00     Odmor

 

11:40    Predstavitev prispevkov 

 

Matej Kobav, UL FE: Doseganje spektra dnevne svetlobe v prihodnosti   (predstavitev)

Vanja Kolar, Atriva d.o.o.: Izdelava svetilk in kandelabrov po naročilu za ulice Slovenj Gradca

12:30     Kosilo

 

13:30    Predstavitev prispevkov 

 

Jim Collin, Architectural Lighting på Annell Ljus och Form AB: What you see is not what you get!

Todor RACHEV, Thorn Lighting; DO WE NEED TO LIGHT? NightTune: Tune-in to Nature  (predstavitev)

Andrej Orgulan, Uni Maribor: Vrednotenje vpliva spektra virov svetlobe na sij nočnega neba

 

14:35    Predstavitev SIST EN 12464/1:2021 Pregled zahtev nove izdaje standarda  (predstavitev)

15:30     Odmor

 

16:00     Občni zbor z volitvami

 

17:00     Družabni dogodek -  pohod do domačije Lamperček

19:30     Večerja 

 

 

 

Okvirni program

 

Petek, 21. oktober 2022

 

10:00     Predstavitev prispevkov 


 

 

Jim Uttley, School of Architecture, The University of Sheffield: The influence of light and lighting on cycling after dark

Péter Schwarcz, TUNGSRAM Operations kft.: Road Lighting as the Backbone of Smart City Networks. Opportunities and Questions  (predstavitev)

Lanlan Wei: Evaluate pedestrian’s safety and comfort using the day-dark method (predstavitev)

Tadej Šteblaj, UL FE: Prenosni zapisovalnik osvetljenosti zunanjih površin (predstavitev)

11:30      Odmor

 

12:00     Okrogla miza: Osnutek nove verzije Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja


13:00     Zaključek posvetovanja

 


13:05     Kosilo