Posvetovanje 2019

SEDEMINDVAJSETO MEDNARODNO POSVETOVANJE
TWENTYSEVENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 

RAZSVETLJAVA 2019
LIGHTING ENGINEERING 2019

3. in 4. oktober 2019, Hotel & Resort Adria Ankaran

Glavna tematika

Svetloba

Here you can download Call for papers 

 

Spremljajoče tematike

Sodobni svetlobni viri 

Telemanagement

Regulacije in krmiljenje

Prihranki električne energije

Optimizacija vodenja razsvetljave

 

Udeleženci, ki bodo pripravili članek (skladno z navodili), ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo brezplačno kotizacijo! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!