Kotizacija

Vse cene so z DDV! 

Član Slovenskega društva za razsvetljavo

SDR Member

Cena/Price
(prijave do 20. septembra 2019)

(Registration before September 20 2019)

Cena/Price
(prijave po 20. septembru 2019)

(Registration after September 20 2019)

 

1. dan (kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 1 (lunch, dinner, coffee break, proceedings)  

  210 EUR


 240 EUR

2. dan (kosilo, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 2 (lunch, coffee break, proceedings)

 

 130 EUR  160 EUR

1. in 2. dan brez spanja

Day 1 and 2 without accomodation 

 

  240 EUR   270 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Hotelu 4*

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Hotel 4*

 

  340 EUR   370 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Hotelu 4*

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Hotel 4*

 

  310 EUR   340 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Vili 4*

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Vila 4*

 

  330 EUR   360 EUR
1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Vili 4*

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Vila 4*

 

 300 EUR   330 EUR 
     

Nečlan Slovenskega društva za razsvetljavo

Not a SDR Member

Cena/Price
(prijave do 20. septembra 2019)

(Registration before September 20 2019)

 

Cena/Price
(prijave po 20. septembru 2019)

(Registration after September 20 2019)

 

1. dan (kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 1 (lunch, dinner, coffee break, proceedings)  

 

 245 EUR  275 EUR

2. dan (kosilo, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 2 (lunch, coffee break, proceedings)

 

 165 EUR  195 EUR

1. in 2. dan brez spanja

Day 1 and 2 without accomodation 

 

  275 EUR   305 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Hotelu 4*

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Hotel 4*

 

  375 EUR   405 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Hotelu 4*

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Hotel 4*

 

  345 EUR   375 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Vili 4*

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Vila 4*

 

  365 EUR   395 EUR
1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Vili 4*

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Vila 4*

  335 EUR   365 EUR 
     

Ostalo/Other fees

   
     

Študent / Študentka 

(kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

Student 

(lunch, dinner, coffee break, proceedings)

 50 EUR   80 EUR
     

Spremljevalec / Spremljevalka

(2x kosilo, večerja, nočitev z zajtrkom v 2-posteljni sobi v v Hotelu 4*)

Accompanying persons

(2x lunch, dinner, accommodation (B&B) in a double room in Hotel 4*)

200 EUR  230 EUR
     

 

V primeru odjave udeležbe do 20. septembra 2019, vam vrnemo celotno kotizacijo. Za odjavo med 21. in 29. septembrom 2019 vam zaračunamo stroške organizacije v pavšalnem znesku 70 EUR. Če se na posvetovanje prijavite, a se ga ne udeležite (brez pravočasne odjave) ali če se odjavite po 1. oktobru 2019, vam zaračunamo celoten znesek.


Celoten znesek nakažite na račun SDR pri Novi KB Maribor štev. SI56 0417 3000 0689 282 s pripisom Priimek/R2019 najkasneje do 1.10.2019!

 

Udeleženci, ki bodo pripravili članek, ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo brezplačno kotizacijo! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!