Občni zbor 2019

VABILO

V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v 

četrtek, dne 3. oktobra 2019 ob 16:30

v prostorih hotela Adria Ankaran v okviru 27. mednarodnega posvetovanja

Razsvetljava 2019.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov zbora

3. Pozdrav gostov

4. Poročila:

- predsednika SDR

- blagajnika in tajnika SDR

- nadzorni odbor

- častnega razsodišča

- predsednika SNK

5. Razprava po poročilih

6. Razno

 

Predsednik SDR

Matija Klinkon