Program

  

Okvirni program

 

Četrtek, 3. oktober 2019


Thursday, October 3rd 2019


8:30     Sprejem udeležencev v hotelu Adria

9:30     Otvoritev posvetovanja

- Pozdrav predsednika organizacijskega odbora
- Nagovor predsednika SDR

8:30   Registration of participants in hotel Adria

9:30   Opening of the Conference

- Word from the chairman of the organizing committee
- Speech from president of Lighting engineering society of Slovenia 

10:00    Vabljena predavanja

10:00    Invited lectures


 

 

 

11:20     Komercialna predstavitev

11:20    A word from our sponsor

 

11:30     Odmor


 

11:30    Coffee break

12:00    Vabljena predavanja

12:00    Invited lectures


 

 

13:20     Komercialna predstavitev


13:20    A word from our sponsor


 

13:30     Kosilo


 

13:30     Lunch


14:30     Predstavitev prispevkov 


14:30    Presentation of papers

 

 

16:00     Odmor

16:00    Coffee break

16:30     Občni zbor

16:30    Anual assembly

18:00     Družabni dogodek

18:00    Social Event

20:00     Večerja 

20:00    Gala Dinner 

 

 

 

Okvirni program

 

Petek, 4. oktober 2019

Friday, October 4th 2019

 

10:00     Predstavitev prispevkov 


 

10:00     Presentation of papers 

 

 

 

11:10     Komercialna predstavitev 

11:10    A word from our sponsor 

 

11:20      Odmor


 

11:20     Coffee break


11:50      Predstavitev prispevkov

11:50     Presentation of papers

 

13:00     Komercialna predstavitev

13:00    A word from our sponsor

13:10     Zaključek posvetovanja

13:10    Official closing of the conference


13:20     Kosilo


13:20     Lunch