Program

  

Okvirni program

 

Četrtek, 3. oktober 2019


Thursday, October 3rd 2019


8:30     Sprejem udeležencev v hotelu Adria

9:30     Otvoritev posvetovanja

 

8:30   Registration of participants in hotel Adria

9:30   Opening of the Conference

10:00    Vabljeno predavanje

10:00    Invited lecture


 

Marc Juarez, Seoul Seminconductors: Sunlike svetleče diode [predstavitev]

 

10:30    Predavanja

10:30    Lecture


 

Andrej Orgulan, Primož Sukič, Janez Ribič, FERI - Fliker zaradi lokalnih virov napetostnih sprememb v notranji razsvetljavi [predstavitev]

Matija Čeligoj, Grega Bizjak, Matej B. Kobav, FE - Vpliv utripanja svetlobe na človeka [predstavitev]

Alan Dornik, Zumtobel - Digitalne storitve / Digital services [predstavitev]

 

11:20     Komercialna predstavitev

11:20    A word from our sponsor

 

Peter Schwarz, Tungsram - New perspectives in installation and maintenance of streetlighting luminaries [predstavitev]

 

 

11:30     Odmor


 

11:30    Coffee break

12:00    Okrogla miza

12:00    Round table


 

Nova verzija standarda 12464

 

13:20     Komercialna predstavitev


13:20    A word from our sponsor


 

13:30     Kosilo


 

13:30     Lunch


14:30     Predstavitev prispevkov 


14:30    Presentation of papers

 

Blaž Bratovž, Petrol d.d. - Delež modrega spektra v svetilkah z LED (isti CCT, različen CRI) [predstavitev]

Martin Krivec, FE, Matej B. Kobav, FE, Matija Klinkon, Ledluks - Biološko aktivna svetilka s štirimi svetlečimi diodami[predstavitev]

 

15:30     Odmor

15:30    Coffee break

16:00     Občni zbor

16:00    Anual assembly

17:00     Družabni dogodek: Luka Koper, vinska klet Santomas

17:00    Social Event: Port of Koper, Vine cellar Santomas

20:00     Večerja 

20:00    Gala Dinner 

 

Z nami je bila Polona Furlan


Polonca

 

 

Okvirni program

 

Petek, 4. oktober 2019

Friday, October 4th 2019

 

10:00     Predstavitev prispevkov 


 

10:00     Presentation of papers 

 

Martin Vovk, Sloluks – Nov koncept osvetljevanja predorov [predstavitev]

Roko Padovac, BSC Kranj, Uroš Logar, Vigred Elektro - Dynamic Light – pilotni projekt Jezersko [predstavitev] [predstavitev na youtube]

Viktorija Cvetanoska, Grega Bizjak, FE - Vpliv odsevnosti cestne površine na energetsko učinkovitost razsvetljave  [predstavitev]

Blaž Benčič, Grega Bizjak, FE - Izračun deleža svetlobnega toka, ki ne konča na zemlji  [predstavitev]

Marjeta Zupančič, ARSO - Nadzor nad izvajanjem uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja

Blaž Vidic, Lumenia  d.o.o. - Managment cestne razsvetljave, ki bazira na LoRi in Narrow bandu  [predstavitev]

Matej B. Kobav, Matic Eržen, FE - Izdelava svetilke na osnovi COB svetleče diode za osvetlitev cerkve [predstavitev]

 

 

11:30      Odmor


 

11:30     Coffee break


12:00      Okrogla miza

12:00     Round table

 

Osvetlitev prehodov za pešce in kolesarje

V uvodu bodo svoje prisevke pripravili:

Andrej Orgulan [predstavitev]

Grega Bizjak [predstavitev]

Milan Opec [predstavitev]

 

13:00     Komercialna predstavitev

13:00    A word from our sponsor

13:10     Zaključek posvetovanja

13:10    Official closing of the conference


13:20     Kosilo


13:20     Lunch