Posvetovanja 2002

ENAJSTO MEDNARODNO POSVETOVANJE
ELEVENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 

RAZSVETLJAVA 2002
LIGHTING ENGINEERING 2002

 

10. – 11. oktober 2002, Zdravilišče Laško

 

Oglejte si nekaj slikic s posvetovanje

 

Predstavljeni referati:

 • mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije: Predstavitev uredbe o svetlobnem onesnaženju
 • Dr. D. A. Schreuder: Vsiljena svetloba
 • Egon Cokan, Ministrstvo za notranje zadeve RS: Svetloba je sovražnica kriminala
 • Matej B. Kobav, Grega Bizjak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana: Vsebnost harmonikov v toku različnih svetlobnih virov
 • Marko Mladovan, AELLS: Centralni nadzorni sistem javne razsvetljave MINOS
 • Matej B. Kobav, Grega Bizjak, Univerza v Ljubljani, FE: Predlog CIE standarda za prostorsko porazdelitev dnevne svetlobe – CIE standardno nebo
 • Damnjan Čižič, Breda Prejac, SITECO d.o.o.: Omejevanje bleščanja pri svetilkah za razsvetljavo javnih površin

Presentated papers:

 • mag. Radovan Tavzes, Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy of the RS: Presentation of the Slovenian Lighting Pollution Regulation
 • Dr. D. A. Schreuder: Light Intrusion
 • Egon Cokan, Ministry of the Interior of the RS: The Light is the Enemy of Criminal
 • Matej B. Kobav, Grega Bizjak, University of Ljubljana, FE: The Harmonics Contents in the Current of Different Light Sources
 • Marko Mladovan, AELLS: Central Control System for Street Lighting – MINOS
 • Matej B. Kobav, Grega Bizjak, University of Ljubljana, FE: CIE Standard Proposal for Spatial Distribution of Daylight – CIE Standard Sky
 • Damnjan Čižič, Breda Prejac, SITECO d.o.o.: Glare Limitation of the Outdoor Lighting Luminaires