Kotizacija

Vse cene so z DDV!

 

Član Slovenskega društva za razsvetljavo

SDR Member

Cena/Price
(prijave do 10. oktobra 2016)

(Registration before October 10th 2016)

Cena/Price
(prijave po 10. oktobru 2016)

(Registration after October 10th 2016)

 

1. dan (kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 1 (lunch, dinner, coffee break, proceedings)  

  170 EUR


 200 EUR

2. dan (kosilo, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 2 (lunch, coffee break, proceedings)

 

 110 EUR  140 EUR

1. in 2. dan brez spanja

Day 1 and 2 without accomodation 

 

  200 EUR   230 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Grand Hotelu Primus ****S

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Grand Hotel Primus ****S

 

  270 EUR   300 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Grand Hotelu Primus ****S

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Grand Hotel Primus ****S

 

  260 EUR   290 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 3-posteljni sobi vGrand Hotelu Primus ****S

Day 1 and 2 with accomodation in triple room in Grand Hotel Primus ****S

 

  250 EUR   280 EUR
     

Nečlan Slovenskega društva za razsvetljavo

Not a SDR Member

Cena/Price
(prijave do 10. oktobra 2016)

(Registration before October 10th 2016)

Cena/Price
(prijave po 10. oktobru 2016)

(Registration after October 10th 2016)

1. dan (kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 1 (lunch, dinner, coffee break, proceedings)  

 

 205 EUR  235 EUR

2. dan (kosilo, pogostitev med odmorom, zbornik)

Day 2 (lunch, coffee break, proceedings)

 

 145 EUR  175 EUR

1. in 2. dan brez spanja

Day 1 and 2 without accomodation 

 

  235 EUR   265 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 1-posteljni sobi v Grand Hotelu Primus ****S

Day 1 and 2 with accomodation in single room in Grand Hotel Primus ****S

 

  305 EUR   335 EUR

 1. in 2. dan s spanjem v 2-posteljni sobi v Grand Hotelu Primus ****S

Day 1 and 2 with accomodation in double room in Grand Hotel Primus ****S

 

  295 EUR   325 EUR

1. in 2. dan s spanjem v 3-posteljni sobi v Grand Hotelu Primus ****S

Day 1 and 2 with accomodation in triple room in Grand Hotel Primus ****S

 

  285 EUR   315 EUR
     

Ostalo/Other fees

   
     

Študent / Študentka 

(kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik)

Student 

(lunch, dinner, coffee break, proceedings)

 50 EUR   80 EUR
     

Spremljevalec / Spremljevalka

(2x kosilo, večerja, nočitev z zajtrkom v 2-posteljni sobi v Grand Hotelu Primus ****S)

Accompanying persons

(2x lunch, dinner, accommodation (B&B) in a double room in Grand Hotel Primus ****S

160 EUR  190 EUR

 

V primeru odjave udeležbe do 10. oktobra 2016, vam vrnemo celotno kotizacijo. Za odjavo med 10. in 15. oktobrom 2016 vam zaračunamo stroške organizacije v pavšalnem znesku 70 EUR. Če se na posvetovanje prijavite, a se ga ne udeležite (brez odjave) ali če se odjavite po 15. oktobru 2015, vam zaračunamo celoten znesek.


Celoten znesek nakažite na račun SDR pri Novi KB Maribor štev. SI56 0417 3000 0689 282 s pripisom Priimek/R2016 najkasneje do 18.10.2016!

 

Udeleženci, ki bodo pripravili članek, ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo 60% znižanje kotizacije! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!