Program

Okvirni program

 

Četrtek, 20. oktober 2016


Thursday, October 20th 2016


8:30     Sprejem udeležencev v hotelu Primus

9:30     Otvoritev posvetovanja

- Pozdrav predsednika organizacijskega odbora
- Nagovor predsednika SDR

8:30   Registration  of participants in hotel Primus

9:30   Opening of the Conference

- Word from the chairman of the organizing committee
- Speech from president of Lighting engineering society of Slovenia 

10:00    Vabljena predavanja

10:00    Invited lectures


Tomaž Novljan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo: Koliko svetlobe?

Gorazd Malačič, Asobi industrijsko oblikovanje d.o.o.: Oblikovanje svetil

Diego Ambrosi, Disano Illuminazione: Sport Lighting design: New chances and challenges with the LED technology

Doris Kokalj et. al., Biotehniška fakulteta: Vpliv svetlobe svetlečih diod na ohranjanje kakovosti sadja in zelenjave po obiranju

Marjeta Zupančič, Osvetlitev galerij in muzejev na primeru narodne galerije v Ljubljani

 

 

11:20     Komercialna predstavitev

11:20    A word from our sponsor

 

11:30     Odmor


 

11:30    Coffee break

12:00    Vabljena predavanja

12:00    Invited lectures


Neža Močnik, Velux Slovenija: Novosti prihajajočega standarda za dnevno svetlobo v stavbah

Katja Malovrh Rebec, ZAG: Nacrtovanje umetne in naravne svetlobe

Mitja Košir, Fakulteta za gradbeništvo: Dnevna svetloba v grajenem okolju: Izobraževanje za izzive prihodnosti

Janez Krč, Fakulteta za elektrotehniko: Svetloba in fotovoltaika

Katerina Mirović, Festival Svetlobna gverila - umetnost, svetloba in javni prostor

 


13:20     Komercialna predstavitev


13:20    A word from our sponsor


 

13:30     Kosilo


 

13:30     Lunch


15:00     Družabni del

15:00    Social Event

17:30     Kava 

17:30    Coffee break

18:00     Slavnostna akademija ob 60. obletnici SDR

15:10    Solemn Academy on the occasion of 60 years of SDR

19:30     Slavnostna večerja 

19:30     Gala Dinner 

 

Okvirni program

 

Petek, 21. oktober 2016

Friday, October 21st 2016 

 

10:00     Predstavitev prispevkov 


 

10:00     Presentation of papers 

Marko Bizjak, Javna Razsvetljava d.d.: Kaj prinaša novi SIST EN 13201

Gašper Čož, Lumenia d.o.o.: Management baterije pri solarnih cestnih svetilkah

Mihael Garibaldi, GE: Uspešni ESCO projekti

Grega Bizjak, Fakulteta za elektrotehniko: Nove evropske ECO direktive na področju razsvetljave

 

 

11:10     Komercialna predstavitev

11:10    A word from our sponsor

 

11:20      Odmor


 

11:20     Coffee break


11:50      Predstavitev prispevkov

11:50     Presentation of papers

Jurij Dolžan, Dejan Mohorič: Nastavitev časa osvetlitve in parametrov senzorja pri delno linearnem načinu zajema videa

Borut Bernat, ZEOS: Uspehi pri zbiranju in reciklaži odpadnih sijalk

Matej B. Kobav, Fakulteta za elektrotehniko: Fliker in standard IEEE 1789

Miha Fišer, Vpliv koncepta vodenja zasilne razsvetljave na njene stroške vzdrževanja


 

13:00     Komercialna predstavitev

13:00    A word from our sponsor

13:10     Predstavitev projekta "European Lighting Expert", Grega Bizjak

13:20     Kosilo


13:20     Lunch

14:10     5 minut slave


14:10     5 minutes of Fame

14:30     Občni zbor SDR


14:30     Annual Assembly of the SDR

15:30     Zaključek posvetovanja

15:30     Official closing of the conference


 

Nove evropske ECO direktive na področju razsvetljave