Občni zbor

Kandidatura (povezava do obrazca)

 

VABILO

V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni  zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v 

petek, dne 21. oktobra 2016 ob 14:30

v prostorih Grand Hotela Primus na Ptuju v okviru 25. mednarodnega posvetovanja

Razsvetljava 2016.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov zbora

3. Pozdrav gostov

4. Poročila:

- predsednika SDR

- blagajnika in tajnika SDR

- nadzorni odbor

- častnega razsodišča

- predsednika SNK

5. Razprava po poročilih

6. Razrešnica organov SDR in SNK

7. Program dela za mandatno obdobje 2016-2018

8. Volitve novih članov SDR in SNK

9. Razno

 

 

Predsednik SDR

Moma Stojković