Študentsko tekmovanje

Študentski natečaj za

Študijo z področja - svetloba in okolje

Kandidati si poljubno izberejo temo iz področja:

1. Arhitekture

Prikazati konceptualno rešitev, ki s svojim predlogom prinaša pozitivno spremembo ustaljenih bivanjskih navad in nove pobude na temo svetlobe v iskanju prostorskih rešitev

2. Elektrotehnike

Kriterij za najboljšo nalogo je predstaviti rešitev, ki se osredotoča na energijsko varčnost ob izkoriščanju novih tehnologij in principov razsvetljave (elektronika, LED ….).

3. Tehnologije vizualnega komuniciranja

Kriterij za najboljšo nalogo je predstaviti rešitev uporabe novih materialov, inovativnih oblik, svetlobe pri vizualnem komuniciranju.

 

Nagrajene bodo najboljše naloge v vsakem sklopu. Nagrade so zagotovljene

Za predstavitev projekta vsak udeleženec natečaja pripravi poster v velikosti 100x70cm in do 5 minutno multimedijsko predstavitev. Poster je potrebno dostaviti najkasneje do 22.10.2012 v tajništvo konference (Matej B. Kobav, FE, Tržaška 25, 1000 Ljubljana).

Podelitev nagrad in priznanj zmagovalcem bo v petek ob zaključku posvetovanja.