5 minut slave

5 minut slave

Zanimivost konference bomo povečali z rubriko 5 minut slave. Projektante, proizvajalce in prodajalce svetil vabimo, da pripravijo 5 minutno multimedijsko predstavitev njihovega najboljšega projekta ali več projektov. Rok za prijavo projektov je 15. oktober 2012.

5 minutes of fame

 

Lighting designers and manufacturers/sellers are invited to present their best cases of lighting design with 5 minute multimedia presentation. Deadline: October 15th 2012.

Za morebitna pojasnila in druge informacije Vam je na voljo telefon 01/47 68 759 (Kobav), telefaks 01/47 68 289 ali elektronska pošta .

For any additional information please contact us on the Phone No. +386 1 47 68 759, Fax No. +386 1 47 68 289, Mr. Kobav or e-mail: .