Študentski natečaj

Študentski natečaj za svetilko.

Partner iz gospodarstva pri izdelavi svetilke je Steklarna Hrastnik, partner za električni del pa Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za razsvetljavo.

 

Namembnost natečaja

Svetilka je v prvi vrsti namenjena za dekorativno osvetlitev doma, hotela, SPA centrov...

 

Kriteriji izbora so:

  • kvaliteta dizajna
  • izvedljivost
  • stopnja inovativnosti
  • funkcionalnost
  • možnost uporabe
  • ergonomija
  • prijaznost okolju

Dodatna pojasnila

Steklarna Hrastnik ima v svoji proizvodnji veliko število različnih steklenih izdelkov, ki jih lahko z nekaj spretnosti in svežo idejo spremenimo v izjemo svetilko. Naloga študentov je, da izdelajo iz teh delov svetilko. Zaželeno je, da je projket realiziran do izdelka-prototipa. Steklarna Hrastnik bo zagotovila določene svoje izdelke, ki si jih bodo študenti lahko izbrali in iz njih naredili svetilke. Seveda bo možno kombinirati več izdelkov skupaj. FE-LRF bo svetoval in pomagal pri izvedbi električnega dela svetilk. Kot svetlobni del se v vseh svetilkah uporablja svetleče diode - LED.

Vsi natečajniki, ki bodo svetilko izdelali do delujočega prototipa, bodo dobili povrnitev stroškov za izdelavo v vrednosti do 50 EUR.

Svetilke po razglasitvi ostanejo v trajni lasti razpisnika natečaja.

 

Najboljši trije projekti  bodo nagrajeni!


Za predstavitev projekta vsak udeleženec natečaja pripravi poster v velikosti 90x60cm in do 5 minutno multimedijsko predstavitev, ki jo je treba dostaviti do 9.10.2015 do 10h v  preddverje konferenčne dvorane Hotela Bor v Preddvoru, kjer bo potekalo štiriindvajseto mednarodno posvetovanje Slovenskega društva za razsvetljavo, na temo Svetloba in ljudje.

 

Projekte prijavite po elektronski pošti:


Podelitev nagrad in priznanj zmagovalcem bo 9.10.2015 ob 13:30 v sklopu kosila.

 

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije lahko dobite po el. pošti