Občni zbor

Kandidatura (povezava do obrazca)

 

VABILO

V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v 

petek, dne 16. oktobra 2020 ob 13:00

preko spleta (zoom aplikacija)

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov zbora

3. Pozdrav gostov

4. Poročila:

- predsednika SDR

- blagajnika in tajnika SDR

- nadzorni odbor

- častnega razsodišča

- predsednika SNK

5. Razprava po poročilih

6. Razrešnica organov SDR in SNK

7. Program dela za mandatno obdobje 2021-2023

8. Volitve novih članov SDR in SNK

9. Razno

 

Želite kandidirati za katero funkcijo v SDR? Prijavite se TUKAJ

 

Predsednik SDR

Matija Klinkon