Kotizacija

Vse cene so brez DDV! SDR ni davčni zavezanec in je oproščen plačila DDV! 

Kotizacija

Cena/Price

Član Slovenskega društva za razsvetljavo

  30 EUR

Nečlan  Slovenskega društva za razsvetljavo

  60 EUR
Študent 0 EUR

 

V primeru odjave udeležbe do 6. oktobra 2020, vam vrnemo celotno kotizacijo. Za odjavo med 6. in 10. oktobrom 2020 vam zaračunamo stroške organizacije v pavšalnem znesku 20 EUR. Če se na posvetovanje prijavite, a se ga ne udeležite (brez pravočasne odjave) ali če se odjavite po 10. oktobru 2020, vam zaračunamo celoten znesek.

Celoten znesek nakažite na račun SDR pri Novi KB Maribor štev. SI56 0417 3000 0689 282 s pripisom Priimek/R2020. Ko bo znesek nakazan, bo vaša prijava veljavna!

 

Udeleženci, ki bodo pripravili članek, ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo brezplačno kotizacijo! Popust velja le za enega od avtorjev! Popust velja za slovenske avtorje!