Program

Okvirni program

 

Četrtek, 8. oktober 2015


Thursday, October 8nd 2015


8:30     Sprejem udeležencev v hotelu Bor

9:30     Otvoritev posvetovanja

- Pozdrav predsednika organizacijskega odbora
- Nagovor predsednika SDR

8:30   Registration  of participants in hotel Bor

9:30   Opening of the Conference

- Word from the chairman of the organizing committee
- Speech from president of Lighting engineering society of Slovenia 

9:45 Video o letu svetlobe 

 

9:45: Video International year of light 


Sklop 1: Svetloba in ljudje

Vodja sekcije: prof. dr. Grega Bizjak  

Session 1: Light and people

Chairman: prof. dr. Grega Bizjak 

10:00    Vabljeni predavanji

10:00    Invited lectures

Laura Bellia, University of Naples Federico II, Napoli, Italy: Circadian effects of light in indoor environments (30 min)

Peter Dehoff, Zumtobel, Austria: Lighting for elderly (30 min)

11:00     Komercialna predstavitev

11:00    A word from our sponsor

 

11:10     Odmor


 

11:10    Coffee break


Sklop 2: Tehnologije v razsvetljavi

Vodja sekcije: prof. dr. Grega Bizjak 

Session 2: Lighting technologies

Chairman: prof. dr. Grega Bizjak 

11:40    Vabljena predavanja

11:40     Invited lectures

Peter Thorns, Thorn Lighting, Durhamgate, United Kingdom: Future drivers for lighting (20 min)

Urszula Błaszczak, Andrzej Zając, Bialystok University of Technology, Białystok: Tunable light sources for general illumination and medical applications (20 min)

Piotr Pracki, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland: System of energy efficiency evaluation for road lighting – classification, recommendation, application and development opportunities (20 min)

Ferenc Szabó, University of Pannonia, Veszprem, Hungary: Aspects of colour appearance and artwork conservation in case of led museum lighting (20 min)

13:00     Komercialna predstavitev

13:00    A word from our sponsor

 

13:10     Kosilo


 

13:10     Lunch


Sklop 3: Tehnologije v razsvetljavi

Vodja sekcije: doc. dr. Matej B. Kobav  

Session 3: Lighting technologies 

Chairman: doc. dr. Matej B. Kobav 

14:10    Predstavitev prispevkov 

14:10    Presentation of papers 

Péter Csuti, University of Pannonia, Veszprem, Hungary: Acceptance studies on adaptive corridor lighting (20 min) 

Roman Dubnicka, FEI STU Bratislava, Slovakia: Influence of input parameters on results of photometric parameters at the calculation of lighting system design (20 min)

Darula Stanislav, Malikova Marta, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia: New European standard criteria for daylight assessment (20 min)

 

15:10     Komercialna predstavitev

15:10    A word from our sponsor

 

15:20     Odmor


 

15:20     Coffee break


Sklop 4: Tehnologije v razsvetljavi

Vodja sekcije: mag. Andrej Orgulan 

Session 4: Lighting technologies

Chairman: mag. Andrej Orgulan 

15:50     Predstavitev prispevkov

15:50     Presentation of papers

 

Dionyz Gasparovsky, FEI STU Bratislava, Slovakia: Building the energy scales for energy performance of roadway lighting 

Gašper Čož, Lumenia, Slovenija: Internet of Lights

Blažka Gorenc, Grega Bizjak, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana: Pregled in kontrola delovanja varnostne razsvetljave.

Andrej Orgulan, FERI Maribor: Življenjska doba LED svetlobnih virov in razsvetljave


17:00     Komercialna predstavitev

17:00    A word from our sponsor

 

17:15     Družabni del


 

17:15     Social event

20:00     Slavnostna večerja 

20:00     Gala Dinner 

 

Petek,9. oktober 2015

Friday, October 9th 2015 

 

10:00     Esej o svetlobi 

 

10:00     Essay on light 

 

Franc Rozman, Opazovanje lastnosti svetlobe s Sagnacovim interferometrom (30 min)

 

Sklop 5: Zanimivi poudarki s konference CIE session, Manchester 

Vodja sekcije: doc. dr. Tomaž Novljan

Session 5: Best of CIE session in Manchester

Chairman: doc. dr. Tomaž Novljan

 

10:30     Predstavitev prispevkov 


 

10:30     Presentation of papers 

Marta Klanjšek Gunde, Zanimivosti na področju videnja in barve (DIV1)

Grega Bizjak, Zanimivosti na področju fizikalnega merjenja svetlobe in sevanja (DIV2) 

Matej B. Kobav, Zanimivosti na področju notranjega okolja in načrtovanja razsvetljave (DIV3) 

Katja Malovrh Rebec, Zanimivosti na področju fotobiologije in fotokemije  (DIV6)

11:30     Komercialna predstavitev

11:30    A word from our sponsor

 

11:40      Odmor


 

11:40     Coffee break


Sklop 6: Svetloba

Vodja sekcije: Milan Opec

Session 6: Lighting 

Chairman: Milan Opec

12:00      Predstavitev prispevkov

12:00     Presentation of papers

Jure Eržen, Mitja Košir, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Vpliv zasnove transparentnega stavbnega ovoja šolske učilnice na porabo električne energije za osvetljevanje

Tomaž Novljan, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Osvetlitev treh spomenikov

dr. Katja Malovrh Rebec, ZAG, Ljubljana, dr. Marta Klanjšek Gunde, Kemijski Inštitut, Ljubljana: Svetloba, kjer bi morala biti tema: podzemlje

 

13:00     Komercialna predstavitev

13:00    A word from our sponsor

13:10     Kosilo


13:10     Lunch

14:00     5 minut slave


14:00     5 minutes of Fame

14:30     Občni zbor SDR


14:30     Annual Assembly of the SDR

15:30     Zaključek posvetovanja

15:30     Official closing of the conference