Občni zbor SDR

VABILO

V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni  zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v 

petek, dne 9. oktobra 2015 ob 14:30

v prostorih hotela Bor v Preddvoru v okviru 24. mednarodnega posvetovanja

Razsvetljava 2015.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov zbora

3. Pozdrav gostov

4. Poročila:

- predsednika SDR

- blagajnika in tajnika SDR

- nadzorni odbor

- častnega razsodišča

- predsednika SNK

5. Razprava po poročilih

6. Razno

 

Predsednik SDR

Moma Stojković