Občni zbor

 

VABILO

V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni  zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v 

petek, dne 3. oktobra 2014 ob 14:30

v prostorih hotela Terme v Čatežu v okviru 23. mednarodnega posvetovanja

Razsvetljava 2014.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov zbora

3. Pozdrav gostov

4. Poročila:

- predsednika SDR

- blagajnika in tajnika SDR

- nadzorni odbor

- častnega razsodišča

- predsednika SNK

5. Razprava po poročilih

6. Razrešnica organov SDR in SNK

7. Program dela za mandatno obdobje 2014-2016

8. Volitve novih članov SDR in SNK

9. Razno

 

Predsednik SDR

Mihael Garibaldi