Program

Okvirni program


   

Četrtek, 2. oktober 2014

Thursday, October 2nd 2014

  8:30     Sprejem udeležencev v hotelu Terme

  9:30     Otvoritev posvetovanja

- Pozdrav predsednika organizacijskega odbora
- Nagovor predsednika SDR 

  8:30     Registration  of participants in hotel Terme

  9:305     Opening of the Conference

- Word from the chairman of the organizing committee
- Speech from president of Lighting engineering society of Slovenia 

   

Sklop 1: 

LED svetlobni viri

Vodja sekcije: prof. dr. Grega Bizjak  

Session 1: 

LED Light sources

Chairman: prof. dr. Grega Bizjak

 9:45     Vabljena predavanja

9:45    Invited lectures

Nigel Perry, Orange tek, Burton upon Trent, United Kingdom: Pioneering LED Street Lighting, Energy Reduction Review (45 min)

Péter Csuti, University of Pannonia, Hungary: Today's questions of LED Photometry and Colorimetry (45 min)


 

11:15     Odmor

11:15     Coffee break

   

Sklop 2: 

Fotobiološka varnost in vpliv na okolje

Vodja sekcije: prof. dr. Grega Bizjak

Session 2: 

Photobiological safety and influence on the environment

Chairman: prof. dr. Grega Bizjak

11:45      Vabljeno predavanje

11:45    Invited lecture

Irena Iskra-Golec, Jagiellonian University, Kraków, Poland: Effects of light on human psychology and physiology  (45 min)

   

12:30    Predstavitev prispevkov 

12:30   Presentation of papers 

Katja Malovrh Rebec, Marta Klanjšek Gunde, Friderik Knez: Integralni opis svetil in svetlobnih virov (30 min)

   

13:00     Kosilo

13:00     Lunch

   

Sklop 3: 

Tehnologije v razsvetljavi

Vodja sekcije: doc. dr. Matej B. Kobav 

Session 3: 

Session 3: Lighting technologies 

Chairman: doc. dr. Matej B. Kobav

14:00    Predstavitev prispevkov 

14:00    Presentation of papers 

Wieland Rödel, Siteco Oesterreich GmbH, AN OSRAM BUSINESS: Lightning and overvoltage protection of LED outdoor luminaires (30 min)

Janez Mohorič, ELSYST d.o.o., KAMNIK: Brezžična in brezbaterijska stikala (20 min)  

Blaž Vidic, Lumenia d.o.o., Kandrše, Slovenia: LED industrijska razsvetljava (20 min)

 

15:10     Odmor

15:10     Coffee break

   

Sklop 4: 

Tehnologije v razsvetljavi

Vodja sekcije: mag. Andrej Orgulan

Session 4: 

Lighting technologies

Chairman: mag. Andrej Orgulan

15:40     Predstavitev prispevkov

15:40     Presentation of papers

David Zalašček, Grega Bizjak, Matej B Kobav, Fakulteta za Elektrotehniko, Univerza v Ljubljani: Primerjava zadnjih dveh verzij standarda SIST EN 12464-1 (20 min)

Rok Hribar, Grega Bizjak, Matej B. Kobav, Fakulteta za Elektrotehniko, Univerza v Ljubljani:Varnostna razsvetljava za vodenje in oznake za poti rešitve (20 min)

Almudena Ordoño Lopez, Grega Bizjak, Matej B. Kobav, Fakulteta za Elektrotehniko, Univerza v Ljubljani: CCT based sky scanner (20 min)

Alan Dornik, Zumtobel Light d.o.o. Ljubljana, Slovenia: Tehnologija svetlobe (20 min)

   

17:15     Družabni del (Vožnja z go-karti/Bowling)

17:15     Social event (Go Kart drive/Bowling)

   

20:00     Slavnostna večerja 

20:00     Gala Dinner 

 

Petek, 3. oktober 2014

Friday, October 3rd 2014 

   

Sklop 5: 

Svetloba in Arhitektura

Vodja sekcije: doc. dr. Tomaž Novljan

Session 5: 

Light and Architecture

Chairman: doc. dr. Tomaž Novljan

10:00     Predstavitev prispevkov 

10:00     Presentation of papers 

Marjeta Zupančič Meglič, Matej B. Kobav: Osvetlitev prostrov za starejše – primernost LED kot svetlobnega vira (20 min)

Mitja Prelovšek, LightAct d.o.o.: MEDIA fasade (20 min)

Ana Drndarević, Minel-Schréder d.o.o., Belgrade, Serbia: Architectural lighting - From the idea to the realization (20 min)

Jovana Cvetkovic  M.Arch. Philips Lighting: Kreiranje inovativnih urbanih prostora kroz savremeno i digitalno osvetljenje (20 min)

   

11:20      Odmor

11:20     Coffee break

   

Sklop 6: 

Cestna razsvetljava

Vodja sekcije: Milan Opec

Session 6: 

Public lighting

Chairman: Milan Opec

11:50      Vabljeni predavanji

11:50    Invited papers

doc. dr. Dionyz Gasparovsky, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovakia: Energy performance benchmarking of public lighting systems (30 min)

Dubnička, R.- Gašparovský, D., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovakia: Experience with LED in Road Lighting. (20 min)

12:40      Predstavitev prispevkov

12:40    Presentation of papers

Nataša Štrbac, Minel-Schréder d.o.o., Belgrade, Serbia: LED tunelska razsvetljava in upravljanje z razsvetljavo (20 min)

13:00     Kosilo

13:00     Lunch

   

14:00     5 minut slave

14:00     5 minutes of Fame

   

14:30     Občni zbor SDR

14:30     Annual Assembly of the SDR

   

15:30     Zaključek posvetovanja

15:30     Official closing of the conference