Program

Osnutek programa

 Verzija za print (program2013.pdf)
   

Četrtek, 10. oktober 2013

Thursday, October 10th 2013

  8:00     Sprejem udeležencev v hotelu Golf

  9:15     Otvoritev posvetovanja

- Pozdrav predsednika organizacijskega odbora
- Nagovor predsednika SDR 

  8:00     Registration  of participants in hotel Golf

  9:15     Opening of the Conference

- Word from the chairman of the organizing committee
- Speech from president of Lighting engineering society of Slovenia 

   

Sklop 1: Fotometrija

Vodja sekcije: prof. dr. Grega Bizjak  

Session 1: Photometry

Chairman: prof. dr. Grega Bizjak 

 9:30     Vabljena predavanja

9:30    Invited lectures

Peter Blattner, Federal Institute of Metrology METAS, Bern, Switzerland: History and basics of photometry (45 min)

Tony Bergen, Photometric Solutions International, Huntingdale, Australia: Measurements and use of luminous intensity distributions (45 min)

   

11:00     Odmor

11:00     Coffee break

   

Sklop 2: Novi svetlobni viri in meritve

Vodja sekcije: prof. dr. Grega Bizjak 

Session 2: New light sources and photometry

Chairman: prof. dr. Grega Bizjak 

11:30      Vabljena predavanja

11:30     Invited lectures

Denan Konjhodzic, Instrument Systems GmbH, Munich, Germany: Measurement of SSL-based Luminaires  (30 min)

Thorsten Gerloff, PTB, Braunschweig, Germany: OLED - light source of the future (30 min)

Dubnicka R., Gasparovsky D., Grinaj L., Faculty of Electrical Engineering at Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Power and Applied Electrical Engineering: Analysis of illuminance grid at verification of the indoor lighting by means of field measurement  (30 min)


   

13:00     Kosilo

13:00     Lunch

   

Sklop 3: Tehnologije v razsvetljavi

Vodja sekcije: mag. Andrej Orgulan 

Session 3: Lighting technologies 

Chairman: mag. Andrej Orgulan 

14:00    Predstavitev prispevkov 

14:00    Presentation of papers 

Richard Young, Instrument Systems GmbH, Germany: Interpolation of NMI standard lamp values to other wavelengths (20 min) 

Hyun-Ji Kim, Jang-Hyeon Lim, Hoon Kim, Smart Lighting Research Center, Kangwon National University, Republic of Korea: Experimental Study on Lighting Environment of Powder Room in Home (20 min)

Ranko Skansi, GE lighting: Flexible photometry of LED Luminaires (20 min)

Katja Malovrh Rebec, Marta Klanjšek Gunde, Grega Bizjak: Characteristic parameters of spectral distribution of light - are CCT and CRI applicable for photobiological effects? (20 min) 

 

15:20     Odmor

15:20     Coffee break

   

Sklop 4: Krmiljenje razsvetljave

Vodja sekcije: dr. Matej B. Kobav 

Session 4: Light management

Chairman: dr. Matej B. Kobav 

15:40     Predstavitev prispevkov

15:40     Presentation of papers

Blaž Vidic, Lumenia d.o.o.: PLC in RF management luči ELUM  (20 min)

Vladimir Vičman, Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH: Inteligentni nadzor notranje in zunanje razsvetljave  (20 min) 

Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Igor Gliha, Delo d.d., Ljubljana: Standardizacija prikaza barvne reprodukcije na slikovnem zaslonu (20 min)

Andrej Orgulan: FERI, Univerza v Mariboru: Usmerjenost in senčnost sodobnih razsvetljavnih sistemov (20 min)

   

17:00     S pletno na otok

17:00     With pletna to the islands

   

20:00     Slavnostna večerja 

20:00     Gala Dinner 

 

Petek, 11. oktober 2013

Friday, October 11th 2013 

   

Sklop 5: Svetloba in Arhitektura

Vodja sekcije: doc. dr. Tomaž Novljan

Session 5: Light and Architecture

Chairman: doc. dr. Tomaž Novljan

10:00     Predstavitev prispevkov 

10:00     Presentation of papers 

Marjeta Zupančič Meglič: Tema kot sestavni element oblikovanja svetlobe (20 min) 

Mija Rangus: Prilagajanje svetlosti glede na grafično podobo oglasnega sporočila (20 min) 

Breda Božič: Vrednotenje svetlobnih inštalacij v povezavi z objekti arhitekturne dediščine (20 min) 

Mitja Košir, Živa Kristl, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana: Non-visual effects of daylighting in correlation to horizontal illuminance in a test office (20 min)

   

11:20      Odmor

11:20     Coffee break

   

Sklop 6: Cestna razsvetljava

Vodja sekcije: Milan Opec

Session 6: Public lighting

Chairman: Milan Opec

11:50    Predstavitev prispevkov 

11:50    Presentation of papers 

Zdenko Podreka: Osnove za izdelavo načrtov z recenzijami , izvedenska poročila ter javni razpisi (20 min)

Marko Kotnik, DRI upravljanje investicij, d.o.o.: Zgode in nezgode pri izvedbi cestne razsvetljave (20 min)

Marko Bizjak, Javna razsvetljava d.d.: Novejše raziskave s področja cestne razsvetljave in njihov odraz v standardizaciji (20 min)

   

13:00     Kosilo

13:00     Lunch

   
   

14:00     5 minut slave

14:00     5 minutes of Fame

   

14:30     Občni zbor SDR

14:30     Annual Assembly of the SDR

   

15:30     Zaključek posvetovanja

15:30     Official closing of the conference