Organizator

Dodatne informacije

 


Tajništvo posvetovanja
dr. Matej B. Kobav
SDR
Tržaška 25
SI-1000 Ljubljana
E-mail:
tel.: 01 / 4768 759

Predsednik posvetovanja

Mihael Garibaldi
Media Light d.o.o.
E-mail:

Programski odbor

- dr. Marta Klanjšek Gunde, Kemijski inštitut
- prof. dr. Grega Bizjak, Fakulteta za elektrotehniko
- dr. Matej B. Kobav, Fakulteta za elektrotehniko
- Marko Bizjak, Javna razsvetljava d.d.
- mag. Andrej Orgulan, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
- Katja Rebec Malovrh
- dr. Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo