Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja

Uredba je bila objavljena 7.9.2007 (Ur. List RS št. 81/2007).

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 109/2007).

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 62/2010).

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 46/2013).

 


Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe (po spremembi 29.5.2013)

 

 

Več o tomačenju uredbe lahko preberete na spletnem mestu MOP: Svetlobno onesnaženje

Arhiv stare spletne strani MOP z različnimi tolmačenji: http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/svetlobno_onesnazenje/index.html

 

Ker je v uredbi (bilo) veliko nejasnosti, smo pripravili pripombe na prvo verzijo uredbe iz leta 2007. Pripombe so dostopne kot PDF dokument. Čeprav je uredba doživela že dve spremembi, še vedno veliko pripomb velja!

 

Pripravili pa smo tudi nekaj drugih dokumentov:

  • prof. dr. Grega Bizjak: Predstavitev uredbe (objavljeno na posvetovanju Razsvetljava 2007, Dolenjske toplice, 2007)
  • dr. Matej B. Kobav: Meritve vrednosti iz uredbe (objavljeno na posvetovanju Razsvetljava 2007, Dolenjske toplice, 2007)
  • Marko Bizjak: Komentar uredbe (objavljeno na posvetovanju Razsvetljava 2007, Dolenjske toplice, 2007)
  • dr. Matej B. Kobav: Komentar uredbe (objavljeno na posvetovanju Javna razsvetljava in svetlobno onesnaževanje, Velenje, 2007)
  • Marko Bizjak: Komentar uredbe (objavljeno na posvetovanju Javna razsvetljava in svetlobno onesnaževanje, Velenje, 2007)

 

Članki, s katerimi opozarjamo na pomanjkljivosti uredbe: