Aktualno

Občni zbor 2018 in volitve

torek, 25. september 2018
VABILO na občni zbor 2018
V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v četrtek, 11. oktobra 2018 ob 16:30 v prostorih Hotela Plesnik v okviru 26. mednarodnega posvetovanja Razsvetljava 2018.
 
Predlagan dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev organov zbora
3. Pozdrav gostov
4. Poročila:
  • predsednika SDR
  • blagajnika in tajnika SDR
  • nadzornega odbora
  • častnega razsodišča
  • predsednika SNK
5. Razprava po poročilih
6. Razrešnica organov SDR in SNK
7. Program dela za mandatno obdobje 2018-2020
8. Volitve novih članov SDR in SNK
9. Razno
 
Predsednik SDR:
prof. dr. Marta Klanjšek Gunde
 
Kandidatura za organe SDR
Da ne boste potem rekli, da nimate možnosti spremeniti dela SDR...

Kandidirate lahko za vse funkcije v SDR. Lahko tudi za več kot eno, če imate voljo...

Prijava kandidature 

Vsi organi društva so na: http://www.sdr.si/sl/organi.html