SDR Novice, Letnik VII, št. 3

POSVETOVANJE RAZSVETLJAVA 2012 

25. in 26. oktobra 2012

 

 Rimske terme/Rimske Toplice.

 

 

Glede na trenutne trende v razsvetljavi smo za letošnjo glavno temo izbrali naslov

TEHNOLOGIJA IN REŠITVE

 

Vsi se zavedamo prednosti in slabosti LED razsvetljave, vendar o njej še premalo govorimo. Zato upamo, da nam boste pri tem pomagali tudi Vi. Poleg glavne teme bomo na posvetovanju govorili tudi o naslednjih temah:

Sodobni svetlobni viri (LED)

Telemanagement

Regulacije in krmiljenje

Prihranki električne energije

Optimizacija vodenja razsvetljave

 

S tem vabilom vabimo strokovnjake k sodelovanju in jih pozivamo, da prijavijo svoje prispevke.

 

NOVO!!! Udeleženci, ki bodo pripravili članek, ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo 30% znižanje kotizacije! 

 

Prijave s točnim naslovom avtorja oz. avtorjev, z naslovom prispevka in kratko vsebino, tj. izvlečkom (vse skupaj v obsegu največ ene strani formata A4) pričakujemo najkasneje do 1. septembra 2012.

Na osnovi prejetih izvlečkov prispevkov se bo ožja skupina strokovnjakov iz programskega odbora opredelila za uvrstitev v program posvetovanja. Splošni kriteriji za presojo bodo poudarki iz kratke vsebine, iz katere bo mogoče sklepati na nivo, novost in aktualnost. Z odločitvami bodo avtorji seznanjeni do 10. septembra 2012. Obenem bodo avtorji prejeli tudi nadaljnja navodila za pisanje in oblikovanje prispevkov ter razpoložljivi čas za podajanje itd.

Predstavitev referatov poteka v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku posvetovanja, zato je rok za dostavo končnih prispevkov najkasneje 1. oktober 2012. Prispevkov, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bomo mogli objaviti v zborniku.

 

Prijave za sodelovanje z vsemi potrebnimi podatki, dokončne prispevke za zbornik in tudi morebitna vprašanja naslavljajte na organizatorjev naslov:

Slovensko društvo za razsvetljavo

Tajništvo konference Razsvetljava 2012

dr. Matej B. Kobav

Tržaška cesta 25

1000 Ljubljana

 

Poleg predstavitve znanstvenih in strokovnih prispevkov Vas vabimo, da se predstavite v 5 minutah slave ali pa svoje izdelke predstavite udeležencem s stojnico.

 

5 minut slave

Projektante, proizvajalce in prodajalce svetil vabimo, da pripravijo 5 do 10-minutno multimedijsko predstavitev njihovega najboljšega projekta ali več projektov. Prijave sprejemamo do 15. 10. 2012.

 

Predstavitev s stojnico

Proizvajalce svetilk, svetlobnih virov in rešitev za razsvetljavo vabimo, da svoje izdelke predstavijo na  razstavnem pultu v prostorih namenjenih predstavitvi dejavnosti. Več informacij dobite na zgornjem naslovu.

 

Povabilo sponzorjem

Tako kot v preteklosti tudi tokrat ne bo mogoče organizirati posvetovanje brez sodelovanja sponzorjev. Čeprav se organizatorji zavedamo težavnih pogojev gospodarjenja v panogi, želimo zagotoviti kvalitetno organizacijo posvetovanja, za kar zbiranje sredstev s pomočjo kotizacije za udeležbo ne bo zadoščalo.

 

Organizatorji vabimo družbe, podjetja in inštitucije k sodelovanju na kongresu. Za finančno podporo pri organizaciji prireditve boste lahko na primeren in odmeven način promovirali svoje projekte, izdelke in podjetje.

 

Delavnica

V okviru posvetovanja bo drugi dan organizirana delavnica na zelo aktualno temo "PROJEKTIRANJE IN MERITVE JAVNE RAZSVETLJAVE". Delavnica bo izvedena v okviru projekta:

 

 

 

Kotizacija

Kotizacije bodo prilagojene vašim potrebam. Lahko se boste prijavili samo za prvi dan, samo za drugi dan ali pa za oba dneva z nočitvijo ali brez. V dvodnevno kotizacijo s spanjem (cena za člane društva pri zgodnji prijavi je 245 EUR) je vključena prisotnost na vseh predavanjih, zbornik v digitalni obliki, 2x kosilo, 3x odmor, slavnostna večerja, nočitev z zajtrkom v 2-postelji sobi, obisk bazenov in savne, parkirišče ter organizacija konference.

 

Kotizacija

Cena *

Cena **

1. dan
     (kosilo, večerja, pogostitev med odmorom, zbornik

155,00 EUR

175,00 EUR

2. dan
      (kosilo, pogostitev med odmorom, zbornik)

135,00 EUR

155,00 EUR

1. in 2. dan

215,00 EUR

235.00 EUR

1. in 2. dan s spanjem v enoposteljni sobi***

295,00 EUR

315,00 EUR

1. in 2. dan s spanjem v dvoposteljni sobi***

280,00 EUR

300,00 EUR

*     Cena za prijave in plačilo do 10. oktobra 2012

**    Cena za prijave in plačilo po 10. oktobru 2012

***  Nastanitev je v hotelu Zdraviliški dvor****

 

Člani SDR s plačano članarino imajo 35 EUR nižjo kotizacijo!

 

NOVO!!! Udeleženci, ki bodo pripravili članek, ki bo objavljen v zborniku, in imeli predstavitev le-tega, imajo 30% znižanje kotizacije! 

 

V primeru odjave udeležbe do 17. oktobra 2012, vam vrnemo celotno kotizacijo. Za odjavo po 17. oktobru 2012, ali če se na posvetovanje prijavite, a se ga ne udeležite, vam zaračunamo stroške organizacije v pavšalnem znesku 70 EUR. Celoten znesek nakažite na račun SDR pri Novi KBM štev. SI56 0417 3000 0689 282 s pripisom Priimek/R2012 najkasneje do 20.10.2012!

 

Prijava

Prijava na posvetovanje je možna le preko spletnega obrazca na domači strani www.sdr.si oz. direktno na: http://www.sdr.si/sl/posvetovanje/2012/prijave.html 

 

 

VABILO na volilni občni zbor

 

V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni  zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v petek, dne 26. oktobra 2012 ob 15:00 v prostorih kompleksa Rimske Terme v okviru 21. mednarodnega posvetovanja Razsvetljava 2012.

 

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov zbora

3. Pozdrav gostov

4. Poročila:

-  predsednika SDR

-  blagajnika in tajnika SDR

-  nadzornega odbora

-  častnega razsodišča

-  predsednika SNK

5. Razprava po poročilih

6. Razrešnica organov SDR in SNK

7. Program dela za mandatno obdobje 2013-2014

8. Volitve novih organov SDR in SNK

9. Razno

 

Predsednik SDR:

Zoran Kert

 

Več o posvetovanju na http://www.sdr.si/sl/posvetovanja.html