SDR Novice, Letnik IX, št. 2

 

 

POSVETOVANJE RAZSVETLJAVA 2014 

2. in 3. oktober 2014, Hotel Terme ****, Čatež.

 

Vabimo Vas, da na posvetovanju predstavite svoje delo. Ne pozabite: udeleženci, ki bodo pripravili članek in imeli predstavitev le-tega, imajo 60% znižanje kotizacije! Seveda to velja za nekomercialne predstavitve.

 

Glavna tematika letošnjega posvetovanja je LED Razsvetljava.

 

Več o posvetovanju lahko najdete na http://www.sdr.si/sl/p14.html, kjer se lahko tudi prijavite!

 

V okviru letošnjega posvetovanje bomo na občnem zboru izvolili tudi novo vodstvo SDR. Vabimo vas, da oddate svojo kandidaturo. Obrazec za sporočanje kandidature. Volili bomo naslednje funkcije:

predsednik društva, tajnik društva,  blagajnik društva, predsednik SNK, tajnik SNK, predsednik DIV1 v SNK, predsednik DIV2 v SNK, predsednik DIV3 v SNK, predsednik DIV4 v SNK, predsednik DIV5 v SNK, predsednik DIV6 v SNK, predsednik DIV8 v SNK, član izvršnega odbora, predsednik nadzornega odbora, član nadzornega odbora, predsednik častnega razsodišča, član častnega razsodišča.

 

VABILO na volilni občni zbor 2014

V skladu s 23. členom pravil SDR sklicujem redni občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo, ki bo v petek, dne 3. oktobra 2014 ob 14:30 v prostorih hotela Terme v Čatežu v okviru 23. mednarodnega posvetovanja Razsvetljava 2014.

 

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov zbora

3. Pozdrav gostov

4. Poročila:

-  predsednika SDR

-  blagajnika in tajnika SDR

-  nadzornega odbora

-  častnega razsodišča

-  predsednika SNK

5. Razprava po poročilih

6. Razrešnica organov SDR in SNK

7. Program dela za mandatno obdobje 2015-2016 (predstavitev kandidatov za predsednika)

8. Volitve novih organov SDR in SNK

9. Razno

 

Predsednik SDR:

Mihael Garibaldi 

Mednarodno leto svetlobe 2015

Generalna skupščina ZN je decembra 2013 sprejela sklep, da bo leto 2015 mednarodno leto svetlobe (IYL 2015) http://en.wikipedia.org/wiki/International_Year_of_Light.

K temu bomo nekaj prispevali tudi člani SDR. Če imate idejo kako približati svetlobo širšim množicam, ste s svojimi idejami več kot dobrodošli. Svoje ideje lahko širite tudi na našem forumu:

http://www.sdr.mojforum.si/sdr-forum-11.html

Koordinacijski odbor za IYL2015 je že imel prvi sestanek. Zapisnik sestanka je dostopen na: www.sdr.si/pdf/zapisnik prvega sestanka junij 2014.pdf

 Kratka predstavitev mednarodnega leta svetlobe pa je tukaj:

ww.sdr.si/pdf/iyl2015_shortpresentation_slo.pdf

 

Tečaj DIALux za notranjo razsvetljavo 

19. in 20. junija 2014 bomo organizirali tretjo izvedbo tečaja Dialux za notranjo razsvetljavo. 10 urni tečaj bo potekal v četrtek, 19. in petek, 20. junija 2014 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Oba dneva od 9. do 14. ure. Cena tečaja za člane SDR je 50 EUR+DDV, za nečlane pa 90 EUR+DDV. Vsi udeleženci dobijo navodila za uporabo DIALux-a v slovenskem jeziku in tudi priporočila SDR Notranja razsvetljava in vzdrževanje sistemov notranje razsvetljave (http://www.sdr.si/sl/publikacije.html) 

 

Forum

Ponovno smo uvedli SDR forum o vseh področjih razsvetljave. Če vas kaj zanima, ali če imate predloge, ideje, želje….

 www.sdr.mojforum.si